ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Expertiza care vă aduce mai aproape de pacienții dumneavoastră

Expertiza care vă aduce mai aproape de pacienții dumneavoastră

WBA UK Holdco1 Limited („Societatea”) este operatorul acestui site web. Societatea este înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul de înregistrare 12553704 și are sediul social la 4th Floor 361 Oxford Street, London, UK, W1C2JL.

„Afiliați” în sensul termenilor și condițiilor de față înseamnă, în legătură cu Societatea, orice corporație sau entitate comercială controlată de Societate, care o controlează pe aceasta sau aflată sub control comun cu Societatea sau cu orice corporație sau entitate comercială în care Societatea sau oricare dintre Afiliații săi deține o participație minoritară, controlul (direct sau indirect) însemnând deținerea a mai mult de cincizeci de procente (50 %) a acțiunilor cu drept de vot sau interesul unei astfel de corporații sau entități comerciale, sau orice astfel de relație care, de fapt, constituie un control de facto.

Politici și declarații conexe

Vă rugăm să vă faceți timp pentru a vă familiariza cu celelalte politici ale noastre:

Termenii

Termenii și condițiile de față (cu modificările ulterioare periodice) („Termenii”) vor reglementa utilizarea site-ului web. Utilizarea acestui site web indică faptul că acceptați acești Termeni. Dacă nu acceptați acești Termeni, nu utilizați acest site web.

Conținutul acestui site web a fost întocmit în scopul furnizării de informații generale despre Alliance Healthcare. La punerea la dispoziție a site-ului web, Societatea va exercita un nivel rezonabil de competență și atenție. Societatea nu face nicio declarație, promisiune sau garanție, explicită sau implicită, în ceea ce privește site-ul web sau informațiile conținute de acesta (incluzând, dar fără a se limita la exactitatea sau integralitatea informațiilor (inclusiv informații despre bunuri și servicii) incluse în acest site web). Societatea nu poate garanta accesul complet neîntrerupt și sigur la acest site web și nu va fi răspunzătoare dacă, din orice motiv, site-ul web (sau oricare dintre caracteristicile sau conținutul acestuia) nu este disponibil într-un anumit moment sau într-o anumită perioadă.

În măsura maximă permisă de lege, nici Societatea, nici Afiliații acesteia nu vor fi răspunzători pentru posibile costuri, cheltuieli, pierderi sau daune rezultate, direct sau indirect, din utilizarea, bazarea pe sau incapacitatea de utilizare a acestui site web sau a informațiilor pe care le conține (cu excepția daunelor-interese decurgând din deces sau vătămare corporală provocat(ă) din neglijența Societății).

Anumite linkuri hipertext din acest site web vor conduce către site-uri web care nu se află sub controlul Societății sau al Afiliaților acesteia. La activarea oricăruia dintre aceste linkuri, veți părăsi acest site web, iar Societatea sau Afiliații acesteia nu au niciun control asupra materialelor sau informațiilor incluse în orice site web care nu se află sub controlul Societății sau al Afiliaților acesteia și nu vor accepta nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la aceste materiale sau informații. În cazul în care un link hipertext vă conduce către un site web care se află sub controlul Societății sau al Afiliaților acesteia, se vor aplica termenii de utilizare ai site-ului web respectiv.

Vă putem pune la dispoziție software sau materiale deținute sau operate de societăți terțe („Materiale terțe”). Aveți obligația de a utiliza Materialele terțe numai în scopul în care au fost create și în care vă sunt furnizate. Este interzisă distribuirea Materialelor terțe oricărei alte persoane.

Acest site web este destinat exclusiv utilizării de către dvs. personal, nu în scopuri comerciale. Utilizarea acestui site web și a conținutului său în alte scopuri decât utilizarea personală și necomercială este interzisă fără consimțământul prealabil scris al Societății.

Informațiile conținute de acest site web nu constituie o invitație sau o încurajare de a vă implica în activități de investiții în legătură cu vreun titlu de valoare sau instrument financiar emise de către sau în numele Societății și nu pretind că conțin informații care să stea la baza oricărei decizii de investiții în legătură cu acestea sau cu Societatea sau pe care să vă bazați în luarea oricărei asemenea decizii. Dacă aveți nevoie de recomandări, consultați-vă cu un consultant financiar profesionist. Performanțele anterioare nu pot fi utilizate ca ghid pentru performanțele viitoare.

Cu excepția cazului în care se menționează altceva, toate materialele de pe acest site web, inclusiv mărcile comerciale, drepturile de autor, designul, textul, grafica, fotografiile și conținutul prezentate, sunt toate proprietatea intelectuală deținută, controlată sau licențiată de sau către Societate sau Afiliații acesteia. Societatea și Afiliații acesteia își exercită toate drepturile asupra proprietății sale intelectuale. Utilizarea conținutului de pe site-ul web este interzisă, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea proprietarului sau dacă legea permite altfel. Este strict interzisă copierea, publicarea, difuzarea, modificarea, distribuirea sau transmiterea oricărui conținut de pe site-ul web, în orice fel, fără consimțământul prealabil scris al Societății.

Nicio parte a prezentului document nu va fi interpretată ca și cum ar conferi implicit, pe baza principiului estoppel sau în alt fel vreo licență sau vreun drept în baza vreunui brevet sau vreunei mărci comerciale a Societății sau a oricărui terț. Nicio parte a prezentului document nu va fi interpretată ca și cum ar conferi vreo licență sau vreun drept în baza vreunui drept de autor al Societății.

Toate denumirile de brand, produsele și denumirile serviciilor și titlurile utilizate pe acest site web sunt mărci comerciale și denumiri comerciale ale deținătorilor respectivi ai acestora, inclusiv Societatea și Afiliații acesteia. Societatea nu revendică vreun drept de proprietate asupra oricăror mărci comerciale terțe care apar pe acest site web și nici vreo afiliere cu acestea. Astfel de mărci comerciale terțe sunt utilizate doar pentru a identifica produsele și serviciile deținătorilor respectivi ai acestora, iar din utilizarea acestor mărci nu se va deduce nicio sponsorizare sau aprobare din partea Societății.

În cazul în care o persoană care vizualizează un document publicat pe acest site web de către Societate răspunde cu informații, inclusiv date de feedback, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea cu privire la conținutul oricărui astfel de material, aceste informații sunt considerate neconfidențiale și nu vom avea nicio obligație, de niciun fel, în ceea ce privește aceste informații. De asemenea, vom avea libertatea de a reproduce, utiliza, divulga și distribui informațiile către alte persoane, fără limitare. Vom avea libertatea să utilizăm orice idei, concepte, know-how sau tehnici cuprinse în astfel de informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează aceste informații.

Societatea poate aduce modificări la site-ul web, inclusiv la acești Termeni, în orice moment, fără notificare prealabilă. Vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru actualizări. Veți fi obligat legal de Termenii actualizați sau modificați, de la prima utilizare a site-ului web, după ce publicăm modificările acestora.

Acești Termeni sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor. Părțile se supun irevocabil jurisdicției neexclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor cu privire la orice revendicare, litigiu sau diferend care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni.

© Drept de autor 2021 WBA UK HOLDCO1 LIMITED. Toate drepturile rezervate.